Klubben » Generalforsamling » Ekstraordinær generalforsamling 2019

Referat af den ekstraordinære Generalforsamling mandag den 9/12-2019

I Holmsland Klit Golfklub.

 

 

Klubbens formand Bitten Østergaard bød velkommen til den ekstraordinære

Generalforsamling, hvor der var møde 118 medlemmer.

 

 

Ad punkt 1: Valg af dirigent.

Bitten Østergaard foreslog valg af Bent Brodersen. Der var ikke andre forslag.

Bent Brodersen blev valgt som dirigent.

Bent Brodersen konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var

lovlig indvarslet.

 

 

Ad punkt 2: Info fra bestyrelsen og Lalandia.

Direktør Jan Harriet fra Lalandia orienterede bredt om planerne og fremtids-

perspektiverne for Holmsland Klit Golfklub og Lalandia, der henvises her til

vedlagte bilag fra Lalandia.

På bestyrelsens vegne præsenterede næstformand Thomas Andersen om

et fælles forslag omkring banens fremtidige drift m.m.. Der henvises her til

vedlagte bilag fra Thomas Andersen.

 

Spørgsmål og svar:

Olav Middelhede: Hvor meget får klubben af det fremtidige kontingent på

kr. 5.500,-.

Svar: Klubben modtager kr. 900,- pr. fuldtidsmedlem, mod nu kr. 385,-.

 

Peer Aagaard: Hvordan bliver det med klubben, banen og ejere.

Svar: Klubben overtager driftsansvaret mod en underskudsgaranti fra Lalandia.

 

Freddy Sunesen: Spurgte om DGU har været inde over klubbens drift.

Svar: DGU har været herinde over.

 

Bent Møller Jensen: To ting – vi bør sikre os en velplejet bane. Modtager klubben

samme beløb pr. 9 hullers medlemmer og hverdagsmedlemmer som for heltids-

medlemmer.

Svar: Kontingentet nedsættes procentuelt (d.v.s. samme virkning for alle).

 

Niels Jørgen Søndergaard: Rød sløjfe har nogle huller ovre i det fremtidige

golfområde – er der nogle planer herfor.

Svar: Ingen planer p.t.

 

Freddy Sunesen: Vi har en superbane og restaurant – alle roser vore faciliteter –

håber dette fortsætter.

Svar: Alt bibeholdes.

 

Knud Jeppesen: Hvor lang tid tager det med den nye kontrakt.

Svar fra Jan Harriet, Lalandia: Det bruger vi det næste år til at finde ud af –

og så laver vi en fornuftig kontrakt.

 

John Holm: Klubben bør tænke over 9 huller mere nordpå.

 

Svend Gøhring: Er der uændrede forhold og ikke en pay and play bane.

Svar: Der kommer ikke pay and play bane.

 

Ulla Mikkelsen: Planlægges der stier fra Lalandia sommerhusene til Golfbanen.

Svar fra Jan Harriet, Lalandia: Dem der skal spille golf får stiforbindelse og kan

så gå over til Golfbanen.

 

Peder Jensen Pedersen: Det er et godt arbejde bestyrelsen har lavet. Hvis

bestyrelsen har mod på opgaven, så OK. Dette udløste medlemsklap.

 

 

Ad punkt 3: Afstemning.

Klubbens medlemmer stemte her om at klubben afgiver rød sløjfe fra foråret

2020 mod en kontingentnedsættelse på kr. 500,-.

Afstemning skete med medlemmernes godkendelse med håndsopretning.

Alle stemte for forslaget med håndsopretning og ingen stemte imod.

Forslaget er hermed godkendt.

 

 

Ad punkt 4: Eventuelt.

Her var der intet.

 

 

 

Frede Madsen                                           Bent Brodersen

Referent .                                                   Dirigent.

Holmsland Klit Golfklub Email: holmslandgk@gmail.com