Nyheder
Indkaldelse til ordinær generalforsamling til
onsdag, den 26.5.2021, klokken 19.00
i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
 
5. Forslag fra bestyrelsen
     a) Vedtægtsændring artikel 4 ift. Udmeldelse af klubben
     b) Vedtægtsændring artikel 5 ift. indsnævring af medlemskategorier
     c) Omlægning af hul 5 og hul 6
 
6. Forslag fra medlemmerne (skal være i bestyrelsens hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen)
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 
9. Eventuelt
 
Uddybende information ang. forslagene fra bestyrelsen vil være tilgængelige på klubbens hjemmeside sammen med afsluttet årsregnskab, bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til både banen og klubben for det kommende år, senest 14 dage inden generalforsamlingen.
 
Grundet corona situationen og af hensyn til drikkevarer til generalforsamlingen kræves der tilmelding arrangementet. Tilmeldingen kan ske via golfbox under klubturneringer og skal ske senest 3 dage inden generalforsamlingen.
Tilmelding:
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2}&language=1030&#/competition/2900885/info
NYT BEGYNDER TILTAG I HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB
 
Som noget nyt vil vi i år prøve at lave et begynderhold kun for kvinder, med fokus på både golf, men også i høj grad det sociale.
Efter hver træning vil der være spisning, hvorefter der vil være endnu en aktivitet på programmet.

Vi håber at I vil være med til at sprede budskabet, så vi kan få holdet starter op og få endnu flere kvinder i gang med verdens bedste sport.

Klik på billedet til venstre og se hele programmet.

Hvis du vil vide mere om dette, så kontakt endelig Søren Vinther på 61675513 eller holmslandgk@gmail.dk.

 
Kære medlemmer,
 
Så blev den nye sæson sat i gang med en åbningsmatch med ca. 75 deltagere. Vi har, som I ved, nu en 7 årig aftale med Lalandia på plads. Vores træner er startet, og shoppen åbner inden for de næste 14 dage. Vi mangler dog frivillige til at passe shoppen. Hvis nogle af jer vil bruge et par timer om ugen herpå, så henvend jer venligst til John Clausen. På mandskabsfronten er der ændret i greenkeeperstaben, således at Steven Knudsen, Charlotte Knebelau, Ole Sørensen og Hans Kurt Jørgensen passer og plejer banen med reference til John. Lalandia driver køkkenet videre som før – og fortsat med Henrik og Daniel bag kødgryderne.
 
I forhold til generalforsamlingen er vi jo fortsat ramt af Corona restriktioner, som gør det vanskeligt for os at afholde den fysisk i denne måned som oprindeligt planlagt. Vi håber, at tingene bedres i løbet af maj – og afventer ikke mindst statsministerens udmelding den 6. maj. Som følge heraf har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til den 26. maj. Vi mener, at lige præcist i år er det vigtigt, at vi afholder generalforsamlingen fysisk. Det håber vi, at I er enige i.
 
På trods af dette lille bump på vejen tænker vi, at vi er kommet godt i gang med den nye sæson – og ikke mindst den første sæson i klubbens historie, hvor vi selv driver banen.
 
Knæk og bræk derude!
 
På vegne af bestyrelsen
 
Thomas Andersen
(Formand, HKG)
Træningstider nybegyndere 2021

Mandag: 18:00 - 19:00

Torsdag: 13:00 -14:00

Torsdag: 17:00 - 18:00

Som begynder i år, kan du deltage i de træninger der passer ind i netop din ugeplan. Regelundervisning fastsættes i samarbejde med Niels Thomsen, så det kommer til at passe med, hvornår du har tid.

For spørgsmål eller andet så kontakt Niels Thomsen på. tlf: 21 68 14 43.
ÅBNINGSMATCH 2021
Så starter golfsæsonen for alvor - det er tid til årets første match. I år har vi fået golfexperten ombord som sponsorerer præmierne.
Under matchen vil der blive serveret en pølse m/brød samt en øl eller vand. 
For deltagerne er der også mulighed for at møde klubbens nye træner på hul 9. Her kan du se om du kan slå den tættere på end Nicolas- hvis du er dygtig nok, har du muligheden for at vinde en lektion.

Skynd dig ind i golfbox og meld dig til: 
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?language=1030#/competition/2805061/info


 
Høringsproces vedrørende Holmland Klit Golfklubs overtagelse af drift samt leje af banen
for perioden 2021-2027
 
Kære medlemmer,
Vi har nu overstået høringsperioden. Tak for de indkomne høringssvar og spørgsmål. Bestyrelsen gennemgik hvert eneste på bestyrelsesmødet den 25. februar. Høringsvar og bestyrelsens svar fremgår af det vedlagte dokument.
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i den kommende aftale med Lalandia – og som følge heraf har en enig bestyrelse på sit møde den 25. februar besluttet at tiltræde en 7 årig lejeaftale med Lalandia. Vi er sikre på, at dette er den rigtige beslutning for klubben, og at det giver helt nye muligheder for, at klubben kan sætte sit helt eget præg både på den daglige drift af banen såvel som på udviklingen af anlægget. se svaret her: /getfile.aspx?f=96059
 
Ordinær generalforsamling
Som I ved, er det fortsat ikke muligt at afholde en ordinær generalforsamling. Vi har nu fastsat en ny dato. Nemlig, onsdag den 28. april. Dette dog fortsat under forudsætning af, at vi kan mødes fysisk.
 
Omlægning af huller på gul sløjfe
I forhold til den hulomlægning som er nævnt i aftalen med Lalandia, har vi i bestyrelsen besluttet at fremlægge et konkret forslag omkring hulforløb, tidsplan, økonomi og finansiering til beslutning på den ordinære generalforsamling. Der er jo altid mange forskellige holdninger til, hvordan banen skal se ud, og med denne fremgangsmåde får medlemmerne mulighed for at selv at tage stilling hertil. Forslaget vil blive sendt ud sammen med indkaldelsen, således at I får tid til at forholde jer til det.
 
Andre nyheder
Bortset fra ovenstående har vi nu vores træner på plads, proshoppen åbner til påske, og der er underskrevet en kontrakt mellem klubben og vores manager, John Clausen. Så, alt i alt tænker vi, at vi er godt forberedte på den kommende sæson – og i det hele taget på klubbens overtagelse af driften.
 
På bestyrelsens vegne,
 
Thomas Andersen
Formand,
Holmsland Klit Golfklub
OPSTART I SENIORKLUBBEN

SÅ HAR FORÅRET MELDT SIN ANKOMST OG DET ER DET SAMME SOM DER SNART ER SÆSONSTART I SENIORKLUBBEN.

SENIORKLUBBEN ER FOR ALLE MÆND, DER ER FYLDT 55 ÅR 31-12-2021 OG ER MEDLEM AF KLUBBEN. 

DER SPILLES HVER MANDAG, MED START DEN 29/03 2021 OG FREM TIL SEPTEMBER.

UDOVER MANDAGSGOLGEN ER DER OGSÅ FLERE SOCILAE TILTAG, MEN ALT DET KAN DU LÆSE MERE OM HER 
/Senior-Herrer
 
Høring ift. Aftalen med Lalandia
Så er vi kommet i mål med forhandlingerne og er blevet enige om en aftale. Det har været en lang proces, men vi er kommet i mål men en rigtig fornuftig aftale. Som før skrevet vil vi nu starte en høringsproces, der vil løbe til og med den 24/02 2021. I denne periode kan der sendes spørgsmål til bestyrelsen på. holmslandgk@gmail.com. Når høringsperioden udløber, vil vi samle op på alle spørgsmål og ligge svarene ud på hjemmeside, facebook samt sende dem i golfbox. Selve de dokumenter der er lavet i forhold til aftalen, ligger i en lukket facebookgruppe, https://www.facebook.com/groups/720435525529344. Ved at klikke på linket, kommer i ind på startsiden, hvor i kan søge om optagelse i gruppen. Vi vil så hurtigt som det er muligt, give adgang til alle dem der søger. For at komme ind skal man have et medlemskab af klubben, som giver stemmeret til vores generalforsamling. Dvs. fuldtids og hverdagsmedlemmer.
 
10 centrale punkter i aftalen med Lalandia og den økonomiske model
 
  1. Klubben overtager driften af bane og personale – men ikke af køkkenet, som drives videre af Lalandia
  2. Aftalen er 7-årig
  3. Klubben betaler 100 t. kr. i år leje.
  4.  Lalandia er forpligtet til at købe greenfee billetter for 87.500 kr. i 2021 og herefter for 175.000 kr. årligt
  5. Såfremt salg af greenfee billetter overstiger det budgettererede deles indtægten mellem klubben og Lalandia. Klubben holder selv alle indtægter ved en stigning af antallet af medlemmer ud over det budgetterede.
  6. Klubben og Lalandia deler udgifterne til omlægning af hul 5 og 6. Arbejdet sættes i gang i 2021.
  7. Klubben går fra ejerskab til leasing af maskiner. Dermed ombyttes omtrent alle væsentlige maskiner til nye inden for 3 år
  8. Klubbens greenkeeperstab er reduceret til 2 fastansatte og 2 sæsonansatte greenkeepere som følge af, at banen er gået fra 27 til 18 huller
  9. John Clausen fortsætter som manager i klubben
  10. Klubben forventer et driftsoverskud på 157.000 kroner i 2021
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i HKG
Kære medlemmer,
 
Et rigtig godt nytår! Det har været et år med store forandringer – både i vores hverdagsliv – men også for vores lille golfbane. Siden den ekstraordinære generalforsamling i december 2019, har der pågået rimeligt intense forhandlinger med Lalandia om en aftale, hvor klubben overtager den fulde drift af anlægget minus restauranten. Vi havde håbet på, at være på plads i oktober – men har også måttet sande, at det har været et stort stykke arbejde for begge parter. Heldigvis har vi været bistået af Dansk Golfunion både juridisk og banefagligt og af Partner Revision i forhold til den økonomiske model. Herudover har Advokatfirmaet Leidesdorff & Lund også bistået med gennemlæsning af den juridiske aftale. Vi vil gerne sige både Partner Revision og Leidesdorff & Lund stor tak for deres bidrag.
 
Meget er på plads
Nu, er vi imidlertid næsten plads. Vi er enige om den økonomiske model, og der forestår kun nogle (forhåbentlig) mindre forhandlinger, før vi også er i mål med den juridiske aftale. Herudover, har vi jo sideløbende arbejdet med en række andre emner. Alt i alt kan vi fortælle jer, at vi forventer at have følgende på plads i løbet af januar:
 
1)      En 5-årig juridisk og økonomisk aftale med Lalandia, som betyder, at klubben overtager driften af banen og ansvaret for alle medarbejdere.
2)      En aftale med en ny træner (kontrakten er underskrevet)
3)      En aftale med en leverandør til pro-shoppen
 
Herudover, kan jeg nævne, at klubben har en rigtig fin dialog med John om at fortsætte som manager under den nye ordning. Dette er jo imidlertid først relevant, når klubben har indgået aftalen med Lalandia.
 
Høringsperiode i januar/februar
Det var jo vores plan at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi sammen kunne drøfte den nye samarbejdsaftale med Lalandia. Dette er imidlertid ikke muligt på grund af de nye restriktioner fra regeringen. Vi har naturligvis også overvejet en virtuel løsning, men synes heller ikke, at dette er den rigtige løsning.
 
Klubben har imidlertid behov for at iværksætte den nye driftsaftale med Lalandia så hurtigt som muligt. Derfor påtænker vi at gennemføre en høringsproces blandt klubbens medlemmer, som indebærer, at der vil være adgang til alt relevant materiale og mulighed for at afgive høringssvar til bestyrelsen. Bestyrelsen forpligter sig til at drøfte samt besvare alle indgivne høringssvar. På baggrund heraf træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt vi skal tiltræde aftalen med Lalandia. Der er intet i klubbens vedtægter, som hindrer denne proces. Vi håber at kunne sætte høringsprocessen i værk ultimo januar.
 
I forhold til afholdelse af den ordinære generalforsamling må vi afvente yderligere fra sundhedsmyndighederne.
 
På vegne af bestyrelsen,
 
Dbh.
 
Thomas Andersen/
Formand
Holmsland Klit Golfkub
Kære alle,
 
Jeg kan forstå, at der går en del rygter i klubben omkring vores greenkeeperstab. Det er forståeligt – men I får lige nogle fakta her, så vi alle er på omgangshøjde.
 
Tilpasning af greenkeeperstaben
I forbindelse med nedlæggelsen af rød sløjfe er det naturligt og nødvendigt at tilpasse de ressourcer, som anvendes til pasning af banen. For at være helt sikre på, at vi fortsat har en velholdt bane, har vi spurgt Dansk Golfunions specialister om, hvor mange greenkeepere en 18 huls bane, som vores kræver. Vel at mærke med det mål, at banen fortsat holdes i den nuværende stand. DGU har vurderet, at vi har brug for 2 faste greenkeepere og to afløsere.
 
Personalet er aktuelt ansat hos Lalandia, hvorfor det også er deres ansvar at tilpasse greenkeeperstaben til banen nuværende omfang og økonomi. Lalandia har i den forbindelse lavet følgende aftale med vores chefgreenkeeper, Ole Nielsen:
 
”Chef green keeper Ole Nielsen får nyt job. Som en konsekvens af den nødvendige økonomiske tilpasning af golfbanens økonomi, har Lalandia set sig nødsaget til at nedlægge stillingen som chef green keeper. I forlængelse heraf har Lalandia tilbudt Ole Nielsen et nyt job. Ole Nielsen vil i de kommende måneder arbejde såvel på golfbanen som løse opgaver for Lalandia ifm. opførelsen af de nye feriehuse og det store Lalandia center. Ole fortsætter som Chef green keeper frem til den pr. 30. april 2021, hvorefter han vil starte i et nyt job hos Lalandia i Søndervig. Pasningen af banen vil herefter blive varetaget af de to fastansatte green keepere samt deltidsansatte”.
 
– Jan Harrit, Lalandia

 
Så Ole fratræder i klubben den 30. april – men fortsætter i nyt job hos Lalandia.
 
Dialog med Lalandia
 
Lalandia og klubben arbejder fortsat frem mod en model, hvor klubben overtager driften af bane og af medarbejderne fra sæsonen 2021. Vi er nu langt om længe nået frem til en økonomisk model, som både vi og Lalandia kan stå inde for. Nu er det således alene den formelle juridiske konstruktion, vi skal nå helt i mål med. Heldigvis bliver vi godt rådgivet af DGU og vores revisionsfirma i her. Vi forventer at kunne kommunikere konkret nyt omkring ovenstående og den kommende ekstraordinære generalforsamling efter bestyrelsesmødet tirsdag den 17. november i næste uge.
 
Dbh.
 
Thomas Andersen/
Formand
Holmsland Klit Golfkub
                Regionsgolf 2021
          Holmsland Klit Golf.

 
Hvis du vil spille regionsgolf 2021 tilmeld dig på  sigfredhusted@mail.dk
eller mobil  4062142
 
A - Hold Ingen
B -  hold  hcp.  11,5     mandag kl. 17,15
C -  hold  hcp.  18,5     mandag  kl. 17,15
D – hold  hcp    26,5    mandag  kl.  17,15
Senior C     50 år          onsdag   kl . 17,00     hjemme
Veteran A  -  C  og D   60 år    tirsdag eller torsdag kl .  9,30  hjemme
Superveteran  B  70 år             tirsdag eller torsdag  kl . 10,00 hjemme
 
Holdene bliver sat efter 15 januar.
 
Tilmelding senest  5 januar 2021.
 
Evt. spørgsmål til Sigfred Husted 40621423
Kære medlemmer,
 
Så, har klubben underskrevet kontrakt med en ny træner for 2021. Det drejer sig om PGA Pro Nicolas Bay Jensen, som er tilknyttet Herning Golfklub. Nicolas har i den forløbne sæson undervist både i Herning og Dejbjerg Golfklub. Nicolas starter den 1. april og vil være tilstede i klubben hver mandag og torsdag fra kl. 9-20 og hver tredje søndag fra kl. 10-15. Vi er i bestyrelsen virkelig glade for, at vi har fået en så stor kapacitet til klubben og glæder os til samarbejdet med Nicolas.
 
I forhold til forhandlingerne med Lalandia er disse nu gået ind i den sidste fase. Vi har fra bestyrelsens side givet vores bud på en forsvarlig økonomisk og juridisk konstruktion, hvor klubben overtager driften af banen og personalet. Den tygger Lalandia på i disse dage. Jeg håber og tror på, at vi når i mål i løbet af de næste par uger. Det vil i givet fald betyde, at vi kan præsentere modellen for medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling i første halvdel af december. Jeg er klar over, at vi i den forbindelse står over for en Corona udfordring, som kan betyde, at vi må udsætte generalforsamlingen eller afholde den virtuelt. Det vender vi tilbage om.
 
I forhold til omlægningen af banen har vi fået en samlet pris herpå. Vi er aktuelt ved at undersøge, hvor stor en del af arbejdet, som vores greenkeeper stab selv kan håndtere. Det er naturligvis afgørende for prisen – herunder for hvor meget klubben selv skal finansiere. Også her, er vi optimistiske og tror på, at vi når i mål.
 
Så snart, vi har nye informationer, skriver vi ud til jer. 
 
Dbh.
 
Thomas
 
/Formand
Holmsland Klit Golfklub
Costa De La Luz 2020
Årets tur er aflydt pga. Covid-19
Danmarksserien rykker op
Klubbens elitehold var søndag i Hobro, for at spille oprykningsspil til 5 division.
Der var 16 hold der stillede tll start og skulle kæmpe om 8 oprykningspladser.

På dagen blev det til en 2 plads blandt de 16 hold, og dermed en sikker oprykning.

Stort tillykke herfra og held og lykke i den nye sæson.

 
Klubbens afslutningsmatch
eller opstartsmatch?
Så er det ved at være tid til årets eneste match fra klubbens side, ud over klubmesterskaberne. Søndag d. 20/09 holder vi i samarbejde med Brodersens, Autoforum/toyota Ringkøbing og Novasol/Dansommer et brag af en match.
Der er mange gode præmier og vi spiller selvfølgelig også tættest på flaget på hul 9 og 17 - og så er der såmænd også længste drive på hul 1.

På grund af de tider vi desværre har nu, kan der maks. være 100 deltagere til matchen, så det gælder om at være hurtig på tasterne og få meldt sig til i golfboks 
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2}&language=1030&#/competition/2630829/info


 
Regionsgolfafslutning
Lørdag den 26. september afholdes der afslutning for regionsgolf sæson 2020.
Vi starter med en lille match kl. 09:00 og bagefter er der spisning og information om den kommende sæson 2021.
Matchen spilles som slagspil og der er præmier for tættest på flaget på hul 9 og hul 17
Arrangementet er for alle dem der har spillet i indeværende sæson og for alle dem der gerne vil høre om regionsgolf og msåke spille næste år.
Tilmelding foregår via golfbox eller den seddel der hænger ude i klubhuset.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Sigfred Husted på tlf: 40621423

 
Kære alle,
 
Lige lidt information fra bestyrelsen
 

Som I ved har vi gang i en intensiv proces med Lalandia. Vi har holdt en række møder, hvor vi har talt os frem til en model, hvor klubben overtager driften af banen på en længere varig aftale. Vi har med hjælp fra Dansk Golf Union ydermere udarbejdet et fem-årigt budget, som ser ganske fornuftigt ud, og som klubben kan være tryg ved. Lige nu arbejder vi sammen med DGU om at finde lige præcis den juridiske konstruktion, som sikrer den bedste økonomi for såvel klubben som Lalandia. Vi er fuldt fortrøstningsfulde og forventer fortsat at kunne præsentere et oplæg til en aftale (inkl. budget og juridisk model) på en ekstraordinær generalforsamling i indeværende år. Det skal understreges, at vi i bestyrelsen har givet hinanden håndslag på, at vi ikke præsenterer noget, før vi alle er 100 procent trygge ved såvel økonomi som den juridiske model.
 
I forhold til de foreslåede baneomlægninger (et nyt par 5 hul på for-ni samt afkortning gul 6) vil der komme en endelig afklaring herpå, på vores kommende møde om ca. fire uger med Lalandia.
 
Som I ved, forlader Andreas os ved årsskiftet. Det er jo drønærgerligt – men vi har jo alle forståelse for hans mulighed for at arbejde tættere på sit hjem og sin familie. Vi indleder nu en proces sammen med PGA of Denmark om at finde en ny træner. Med den efterspørgsel som Andreas har oplevet på træningstimer, er ambitionen at få en fuldtidstræner. Ydermere, er det helt centralt, at der fortsat er en shop i klubben. I hører nærmere, når vi er længere i processen.
 
Ellers, er situationen i klubben ganske fin. Vi har fortsat et stabilt medlemstal, der er kommet både nye juniorer og nybegyndere, og vi holder budgettet. Så vi har et godt grundlag for at drive banen videre i eget regi.
 
Til sidst, vil jeg blot ønske vores elitehold samt senior B stort tillykke med flotte resultater i indeværende sæson samt opfordre jer alle til at deltage i de kommende klubmesterskaber.
 
På vegne af bestyrelsen,
 
Thomas Andersen
Formand,
HKG
Danmarksserieholdet klar til oprykningsspil
Lørdag d. 15 august drog klubbens elitehold til Hjarbækfjord Golfcenter for at møde Randers. Kravet var en sejr på 12-0 for at vinde puljen og gå videre til oprykningsspillet. Holdet Bestående af Tobias og Jeppe Olesen, Emil Hansen, Ole Boisen, Henrik Andersen, Kari Ragnarsson og Olav Middelhede var alle tvunget til en sejr i deres respektive kampe. Efter 9 huller kunne matchen gå begge veje, men på de sidste 9 viste holdet klassen og Randers blev besejret med 12-0. Nu står den på oprykningsspil i Hobro den 13/09, hvor der skal findes 8 oprykkere blandt 19 hold.
Veteran B gør det igen
Denne gang med en semifinalesejr over Tønder på hele 11-0.
De er heermed videre til finalen som spilles på Nordvestjydsks skønne anlæg lørdag d. 22/08 kl. 10:00
Kæmpe tillykke til hele holdet og held og lykke i finalen.
KLUBMESTERSKABERNE 2020
I weekenden den 29 og 30 august spilles der klubmesterskab i Holmsland Klit Golfklub.
Der spilles slagspil uden handicap og alle kan være med.
Vi håber at rigtig mange vil deltage igen i år, så der bliver kamp til stregen i alle grupper.
Efter søndagens runde er klubben vært ved en lille bid brød i forbindelse med præmieoverrækkelsen.

Tilmeld dig her: https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?language=1030#/competition/2578010/info

 
Veteran B vinder kvartfinalen i regionsgolf.
Holdet vandt med hele 8-3 over Tønder og er nu klar til semifinalen, som spilles fredag d. 8. August kl. 16 på anlægget i Tange Sø mod Brønderslev.
Stort tillykke til holdkaptajn Erik Kjærgaard og hans spillere.
Så er det tid til golfskole
 
Går du og drømmer om at komme til at spille golf, så har du nu chancen.

I weekenden d. 7-9 August, afholder vi golfskole, for alle der har lyst til at komme i gang.

Det koster 1000 kr. for weekendens program, som vil blive modregnet i kontigentet ved indmelding.

Se det fulde program her: /getfile.aspx?f=92894

Med venlig hilsen

Begynderudvalget
KLITPIGERNE STARTER OP:

Start onsdag den 05.08.20., kl. 8.45.
Efter spillet her vil der være lidt mad og socialt samvær.
Medbring venligst første gang kr. 250,00 til betaling for sæsonen.

Vi mødes også fremover kl. 8.45 i klubhuset for at få udleveret scorekort, så vi er klar til at slå ud kl. 9.00.

Alle er velkomne og vi glæder os til at komme i gang igen.

Se spilleplan og kontaktnumre her: Klitpiger

Med venlig hilsen
Jonna Nielsen, Anelise Poulsen, Hanne Beier

 
Costa Da La Luz

Ny frist for sidste tilmelding til Frede og Bravo Tours rejse til det sydlige Spanien i den 26 september 2020.

sidste frist for tilmelding er nu den 1 august 2020.

Se mere om turen her: /getfile.aspx?f=89424
Nyt fra bestyrelsen
Vores golftræner Andres Thune har pr. 1. januar fået nyt job uden for HKG. Samtidig med, at klubben ønsker Andreas tillykke med det nye job, er vi naturligvis kede af at skulle sige farvel til en yderst vellidt og kompetent træner. Andreas udfylder naturligvis sine forpligtelser for klubben resten af året som aftalt. Bestyrelsen vil i efteråret iværksætte processen med at finde en nye træner fra 2021 til klubben.
Holmsland har et hold videre i regionsgolf.
Veteran B8 er blevet puljevinder med en sikker 6-5 over Holstebro.
De er nu videre til kvartfinalen mod Tønder den 31/07 kl. 16:00 i Dejbjerg
 
Følgende spillere har været med:
Karin Andrup, Vita Kristensen, Margrethe Høy, Jens Dahl, Rusty Seltz, Tommy Højbjerg, Knud Jeppesen og holdkaptajn Erik Kjærgaard
Så er det tid til årets første golfskole

Går du og drømmer om at komme til at spille golf, så har du nu chancen.

I weekenden d. 3-5 Juli, afholder vi golfskole, for alle der har lyst til at komme i gang.

Det koster 1000 kr. for weekendens program, som vil blive modregnet i kontigentet ved indmelding.

Se det fulde program her: /getfile.aspx?f=92619
Med venlig hilsen

Begynderudvalget

 
HAR DU HANDICAP 36 ELLER MERE -
 KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE BEDRE?
 
Så skal du tilmelde dig 2 af vores golfkurser: “UD AF TEEBOKSEN OG UNDGÅ 3 PUTTS” og/eller “OP OG I..” Det er GRATIS at deltage i, men du skal være hurtig, da der kun er plads til 8 deltager på kurset!
Se beskrivelse og hvordan du tilmelder dig her:
 /getfile.aspx?f=92439
Morgenfruerne starter op
Start mandag den 8. juni 2020 kl. 08:30 med morgenkaffe
Kontingent for hele sæsonen kr. 100 samt 10 kr. pr. gang
Vi byder alle velkommen til en ny og spændende golfsæson.

Se årsprogammet her: /Morgenfruer
 
Stinne, Birthe, Viola

Holmsland Klit Golfklub
indbyder til torsdagsmatcher

Du behøver ikke tilmelde dig. Du kommer bare i god tid før start og udfylder dit scorekort, og så er du med i matchen.

Vin og bolde som præmier.

Det er hyggeligt, og koster kun 25,-
Se program her: /getfile.aspx?f=92438
Pink Cup 2020
HUSK vi spiller Pink Cup ons. d. 17.6. kl. 15. Mødetid kl. 14.45
Der er gunstart.
Henrik laver lækker mad.
Pris 250 kr. incl. mad og 1 øl eller sodavand
Tilmelding på Golfbox eller ring til Elsa 51863266 eller Hanne 24450612 senest d. 15.6. kl. 12

VI SPILLER SAMMEN, STØTTER KAMPEN MOD BRYSTKRÆFT, HYGGER OS OG HOLDER MIN. 1 METERS AFSTAND!!!!!

Vi håber på jeres opbakning

Golfhilsen
Hanne og Elsa

Kurser i Holmsland Klit Golfklub

 Seniorkursus d. 5+12+19 Juni

Dette kursus er et forløb over tre fredage hvor hver fredag har hvert sit tema - Kølle- og Jernslag, Chip & Pitch (det korte og lange indspil),Putting & Bunker.

 

Sommerkursus Uge 29 (d. 13+15+17 Juli)  

Dette kursus er et intensivt forløb over tre dage hvor hver dag har hvert sit tema. Kurset er til dig, som er klar på at give den gas i din sommerferie.

  

Sommerkursus Uge 30 (d. 20+22+24 Juli)  

Dette kursus er et intensivt forløb over tre dage hvor hver dag har hvert sit tema. Kurset er til dig, som er klar på at give den gas i din sommerferie.

 
Se hele beskrivelsen af de forkellige kurser samt hvordan du tilmeldinger her /Klub-Pro

Orientering vedrørende baneændring m.m.!
 
Forberedelserne til opførelse af feriehuse på ”den gamle røde sløjfe” er i fuld gang!
I den forbindelse er alle huller inddraget inklusiv herre-tee på hul 7!
Vi (banen) har hidtil været af den overbevisning, at netop dette tee-sted blev friholdt fra projektet.
Det viser sig dog, at dette ikke er korrekt, men at det i stedet er herre-tee på ”rød 9” der bliver friholdt!
Derfor bliver herre-tee på hul 7 sløjfet fra d.d. og midlertidigt flyttet til dame-tee stedet på hul 7!
Vi vil straks iværksætte, at der bliver etableret et nyt herre-tee sted på hul 7, men det må forventes, at dette tidligst kan tages i brug i løbet af efteråret 2020!
 
Generelt må vi konstatere, at fair-ways og semi-rough ikke har den standard som vi ønsker!
Vi er en del plaget af stankelbenslarver (specielt hul 18) ligesom vi fortsat lider under eftervirkningerne af det våde efterår/vinter!
DET ER DERFOR BESLUTTET, AT DER INDTIL VIDERE SPILLES MED OPLÆG!
Vi eftersår på banen og håber på at varmen så snart indfinder sig – for det er varme vi mangler for at der igen kommer vækst i græsset!
Vi skal beklage de gener dette eventuelt medfører, men håber på jeres forståelse!
 
Med venlig hilsen
Holmsland Klit Golfklub / Holmsland Klit Golf
PINK CUP 2020

Vi tror på, at vi kommer til at spille Pink Cup også i år, derfor er der bestilt gevinstpakke, strømper og håndklæder. Datoen er jo d. 17. juni klokken 15 - muligvis flyttes den til senere - men vi håber, I er med som sædvanlig.
Poloer kan bestilles ved henvendelse til Elsa på 51863266 eller elsaogjohn@gmail.com senest d. 30.5.
Mvh
Hanne, Gunhild, Karin og Elsa

BANEN ER ÅBEN FOR SPIL FRA DEN 15. APRIL 2020 FOR ALLE MED FØLGENDE RESTRIKTIONER:

 

1.                   DET ER IGEN MULIGT AT BOOKE 4-BOLDE. ”KLUBBER I KLUBBEN” ER FORTSAT  AFLYST/UDSAT.

1.                   KLUBHUS SAMT TOILETTER ER AFLÅSTE.

2.                   DER MÅ MAKS. OPHOLDE SIG 1 PERSON I BAGRUMMET AD GANGEN.

3.                   STARTTIDER BOOKES VIA GOLFBOX OG BEKRÆFTES MED APP.

4.                   BOLDVASKERE ER AFBLÆNDET OG KAN IKKE BENYTTES.

5.                   RIVER I BUNKERS ER FJERNET OG BUNKERS BETRAGTES SOM ”WASTE-AREA”.

6.                   FLAG PÅ GREENS MÅ IKKE FJERNES FRA ”KOPPEN”.

7.                   BOLD SAMLES OP MED ”HANDSKEHÅNDEN”.

8.                   LEJE AF BUGGY ER IKKE MULIG. BRUG AF EGEN BUGGY ER TILLADT.

9.                   BRUG AF TRÆNINGSFACILITETER ER IGEN MULIGT (SE OPSLAG).

10.                 1, 2 OG 3 BOLDE HAR INGEN FORTRINSRET.              

OVENNÆVNTE ER INDTIL VIDERE GÆLDENDE TIL OG MED 10. MAJ 2020!

 

 

DE GENERELLE REGLER FRA MYNDIGHEDERNE FORESKRIVER:

 

 

1.                   HOLD MINIMUM 2 METERS AFSTAND TIL ANDRE PERSONER.

2.                   VED TEGN PÅ AT MAN ER SYG – BLIV HJEMME.

3.                   HOSTE OG NYS GØRES I ÆRMET.

4.                   GOD HÅNDHYGIEJNE – MEDBRING HÅNDSPRIT TIL EGET BRUG.

 

 

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB / HOLMSLAND KLIT GOLF

 

 

REGIONSGOLF 2020

Så nærmer sæsonen sig med hastige skridt, og derfor også en ny omgang regionsgolf.  Vi starter lørdag d. 14 Marts kl. 09:00 med et lille opstartsmøde, hvor vi vil gennemgå regler, hold og andet information om sæson 2020. Efter dette skal vi ud og spille lidt hulspil, for at få rusten banket af.
Tilmeld dig her: 
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2}&language=1030&#/competition/2316359/info

Regionsgolftræning med Andreas
Veteran 60+ og superveteran 70+ ( dem som ikke arbejder)
Onsdag d. 25. Marts kl. 10:00 - 11:30
Fredag d. 27. Marts kl. 10:00 - 11:30

Senior 50+ og A, B og C hold
Onsdag d. 25 Marts kl. 17:00 - 18:30
Lørdag d. 28. Marts kl. 09:00 - 10:30

HUSK tilmelding i golfbox

Afslutningsmatch den 26. September - mere information herom senere

 
SENIORHERRER 2020

Så er sæsonen for seniorherrerne blevet fastlagt. Så er du 55 år af alder med udgangen af dette kalenderår, så er det nu du har chancen for at komme med i HKG hyggelige seniorklub. 
Hvis du vil vide mere, så klik på linket herunder - der kan du også finde kontaktoplysninger.


/S%c3%a6son-2020
ELITEHOLDET 2020
 
Er du interesseret i at spille på eliteholdet i HKG i 2020 så kom til informationsaften onsdag d. 12. februar kl 19:00 i klubhuset på Klevevej.
Aftenen vil byde på indlæg fra eliteudvalget som vil fortælle om årets begivenheder. Klubbens træner Andreas Thune vil også komme og fortælle om den træningsmæssige del af sæsonen.

Alle er velkomne til at komme og høre om de idder og planer der er for sæsonen - der er ingen tilmelding
REFERAT AF DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Så er referatet af den ekstraordinære generalforsamling kommet på hjemmesiden. 
Vi er rigtigt glade for den store opbakning fra klubbens medlemmer - vi var over 100 medlemmer repræsenteret denne aften.
Hvis i klikker på linket kommer i ind på selve referatet. Under referatet ligger der 2 powerpoints præsentationer fra henholdsvis klubben og Lalandia, som blev brugt på aftenen. /Ekstraordin%c3%a6r-generalforsamling-2019-426439

I ønsker endvidere en god jul og et rigtigt godt nytår. Vi glæder os til at se jer alle på banen i det nye år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
COSTA DE LA LUZ
Hyggelig tur med Bravo Tours og med Frede Madsen som turleder i det Sydspanske.
Afrejse fra Billund d. 26 september 2020 med hjemkomst d. 03. Oktober

Turen går til Nuevo Portil Golf som er et skønt golfhotel beliggende i et restortområde, kendt for dets gastronomi, fremragende naturomgivelser og masser af solrige timer.
I vil absolut få et fantastisk ophold på hotellet med dets store serviceudvalg og faciliteter til ethvert behov. 
Tæt på hotellet finder i mange af de bedste attraktioner , som Huelva har at byde på. NUevo Portil har en gennmført, hyggelig og indbydende atmosfære.

For at læse mere om rejseplan, pris m.m. skal du bare klikke på nedenstående link. Så vil der poppe en fil op, som du kan gemme på din computer, så du altid har den ved hånden:

/getfile.aspx?f=89424

For at se flere gode tilbud fra vores sponsor, så klik på billedet til venstre
Vil du spille regionsgolf 2020 i Holmsland klit Golf
Så kan du skrive dig på tilmeldingslisten på
opslagstavlen i klubhuset eller til Sigfred Husted
40621423 eller mail sigfredhusted@mail.dk
 
A-B-C-D  hold spiller alle kampe mandag kl 17.15.
Senior 50 +  spille hjemme onsdage kl 17,00
Veteraner 60 + spille hjemme tirsdag eller torsdag kl. ca. 10.00.
Superveteraner 70 + spille hjemme tirsdag
eller torsdag kl. ca. 10.00.
Regionsgolf spilles fra uge 18 til  uge 25
Tilmelding senest 10 januar 2020


 
Klubmesterskaberne 2019
Så har vi fået afviklet dette års klubmesterskab. Det hele startede meget vådt lørdag, men vi fik sat spillet i gang med 20 min. forsinkelse. Efterhånden som dagen skred frem blev vejret dog bedre, hvilket fortsatte søndag.
Ialt 61 spillere var tilmeldt og det var kun i Mid-damer der ikke var nogen deltagere.
Årets klubmestre blev, efter 2x27, huller Bente Rindom hos damerne, mens det hos herrerne var Kari Ragnarsson der løb med titlen i herrerækken.
Herudover vandt følgende deres rækker:

Damejunior: Annabel Watts
Herrejunior: Jeppe Søndergård
Mid-age herrer: Søren Vinther
Senior damer: Lis Ratkjen Nørbygaard
Senior herrer: Jens Peder Christensen
Veteran damer: Lissi Husted
Veteran herrer: Tommy Højbjerg
Super veteran damer: Elsa Holm
Super veteran herrer: Kalle Holm

Vi takker for den fine opbakning og gode indsats. Også en tak til John og banen for pølser om lørdagen og til Pind for at grille dem. Desuden en tak til greenkeeperne for banens stand til trods for det våde vejr. 
Vi håber at se jer alle, og gerne endnu flere, til næste års klubmesterskab.

Morgenfruerne
Morgenfruer


 

Klitpigerne
Klitpiger
Herreklubben
Herrerklubben
Junior
Seniorklubben
Seniorklubben
Eliteholdet
Torsdags Matcher
RegionsgolfHolmsland Klit Golfklub Email: holmslandgk@gmail.com